Ofta ställda frågor

OBS! Du kan använda enbart text (ingen emoji, etc.) för telegramtext rutan.

Är vår näthandel trygg att använda?

  • Det är den. När ni betalar är uppgifterna SSL-skyddade.

Kan man skicka adresser eller telegram även till utlandet?

  • Det kan man. I hemlandet och till alla övriga länder i världen.

Hur snabbt behandlas beställningen?

  • Behandling: Beställningen behandlas och postas beställningsdagen eller senast därpå förljande vardag. 
  • Leveransen sker som Priority- eller Espressbrev enligt vad kunden valt. 

Kan man betala med nätbankskoder?

  • Det kan man. Nätbanken väljes efter att man övergått från varukorgläge till kassaläge. 

Kan man betala med kreditkort?

  • Det kan man. Kreditkortsbetalning väljes efter att man övergått från varukorgläge till kassaläge. 

Kan man fördela flera beställda försändelser på flera olika adresser?

  • Det kan man. Alla beställda adresser eller lyxtelegram får sin egen leveransadress. 

Vad innehåller en adress- eller telegramförsändelse?

  • Innehåll: en individuellt vikt/tryckt pärm och innerblad, ett tryckt kuvert och postning.