Adressit ja Korusähkeet Sympati kort och Lyxtelegram Sympathy cards and Telegrams Lyxtelegram.com

Registerbeskrivning
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

Registrets upprätthållare

Paalumedia Ab

FINLAND
FO 0.971.446-4
myynti@paalumedia.fi
www.lyxtelegram.com

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Ari Manninen
ari@paalumedia.fi

REGISTRETS NAMN
lyxtelegram.com service till den gemensamma abonnent kundregister

GRUNDEN FÖR REGISTRETS UPPRÄTTHÅLLANDE
Personen i fråga har köpt nätbutikens produkter

SYFTET MED REGISTRET
lyxtelegram.com webbutik för registret.

INFORMATION I REGISTRET

Personregistret innehåller följande uppgifter

• För- och efternamn
• E-postadress
• Postadress
• Telefon
• Information om beställningen
• Order Mail Spårning -detaljer

Utlämnande av uppgifter
Registrets uppgifter lämnas inte ut till tredje person

DATASKYDDETS PRINCIPER

Registret lämnas inte ut till utomstående. Registrets användning förutsätter rätt att använda Paalumedia-webbutikernas interna nät.
Registrets finns på en lösenordsskyddad server hos MyCashflow-nättjänstens ägare Pulse247 Oy.

Back to Top

De populäraste sökningarna

leveransbrölloplevera